Informacje

Jedzenie

W czasie pobytu w żłobku dzieci otrzymują posiłki, które zostały  ustalone z rodzicami w umowie. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do żłobka żadnych artykułów żywnościowych.

Napoje są dostępne przez cały czas pobytu dziecka w żłobku.

Przyprowadzanie dzieci i żegnanie się z nimi

Rodzic za pomocą wideodomofonu informuje opiekuna, że przyprowadził dziecko. Przebiera je w szatni i przekazuje je opiekunowi oraz informuje o ewentualnych problemach.

Zbyt długie rozstania z dzieckiem sprawiają, że dziecko źle znosi moment pożegnania. Z uwagi na emocje dzieci i Państwa moment rozstania należy ograniczyć do minimum.                                                                                           

Bardzo ważne, by żegnać i witać dziecko z uśmiechem.

Prosimy o nie wchodzenie do sal.

Wózkownia

W żłobku jest możliwość pozostawienia własnego wózka, w pomieszczeniu zamkniętym. W tym celu należy poprosić opiekuna o otwarcie wózkowni.

Zgłaszanie nieobecności

O nieobecności dziecka w żłobku można powiadomić telefonicznie, najpóźniej do godziny 8.00, dzwoniąc pod numer ogólny żłobka tj. 789 280 482 . Jeżeli takiej informacji nie uzyskamy – przygotowujemy dla dziecka posiłek, a Państwo – mimo nieobecności dziecka – dokonujecie płatności za ten dzień.

W przypadku dłuższej nieobecności dziecka wystarczy o tym fakcie poinformować raz, wskazując ilość dni nieobecności dziecka.

Choroby dzieci

Do żłobka przyprowadzamy zdrowe dziecko. Prosimy pamiętać, że nawet katar staje się przyczyną poważnych infekcji dróg oddechowych u innych dzieci.

Aktualizacja telefonów i adresów kontaktowych

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci prosimy o stałą aktualizację telefonów i adresów kontaktowych. W przypadku zmiany numeru telefonu prywatnego lub służbowego prosimy o przekazanie informacji opiekunowi z grupy.

Rozwiązywanie problemów

Wszelkie problemy i uwagi prosimy w pierwszej kolejności omówić z opiekunami  grupy. W sytuacjach trudnych mogą Państwo liczyć na pomoc dyrekcji żłobka.

Chętnie też skorzystamy z Państwa sugestii i uwag na temat funkcjonowania żłobka. Gdy zajdzie potrzeba, wszyscy opiekunowie chętnie Państwu pomogą i doradzą.

Zalecamy też działania mające na celu kształtowanie pozytywnego nastawienia do żłobka.

Zgoda na zamieszczanie wizerunku dzieci na stronie internetowej żłobka

Prosimy o wyrażenie zgody na zamieszczanie wizerunku dzieci na stronie internetowej żłobka ( np. zdjęcia z imprez organizowanych przez żłobek). Brak pisemnej deklaracji nie pozwala nam na umieszczenie zdjęcia dziecka na naszej stronie.

Tablice informacyjne

W szatni  umieszczone są tablice informacyjne. Zachęcamy do systematycznego zapoznawania się z umieszczanymi tam informacjami dotyczącymi funkcjonowania żłobka.

Płatności

Prosimy o dokonywanie opłat za żłobek do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe (nr konta: 91 8649 1031 2002 2000 0101 0038) .

Przelew powinien zawierać następujące informacje:

„Imię i Nazwisko dziecka , czesne -………, żywienie-……..”

Informacja o wysokości kwoty za wyżywienie będzie przekazywana przez opiekunki  do 5 każdego miesiąca.

W przypadku niepisania przelewu „czesne -………, żywienie-……..”, wpłacona kwota w pierwszej kolejności będzie zaliczana na czesne.

Szatnia

W przydzielonej szafce można zostawić rzeczy dzieci: obuwie na zmianę, kalosze, pelerynę przeciwdeszczową, na słoneczne dni – krem z filtrem i czapkę z daszkiem lub chusteczkę.

W związku z zaleceniami SANEPID-u w szafkach, w szatni nie można zostawiać przyniesionych z domu artykułów spożywczych.

Rzeczy dzieci

Prosimy, aby dzieci ubierać w wygodny, przewiewny strój. Zależy nam, aby wszystkie przyniesione do żłobka rzeczy osobiste były podpisane np. markerem, co w znacznym stopniu ułatwi nam odnalezienie ich właścicieli. Rzeczy na zmianę, podpisane przekazujemy w worku lub reklamówce opiekunce.  Dzieci lubią doświadczać „całym sobą”, poznają świat poprzez zmysły – proszę wziąć to pod uwagę wybierając ubrania, które mogą się zabrudzić. 

Przytulanki, smoczki, butelki

Jeżeli dziecko potrzebuje np. do spania: przytulanki, smoczka lub pije mleko tylko ze swojej butelki, to owe rzeczy muszą być pozostawione w żłobku. Nie można je zabierać i przynosić następnego dnia.

Konsultacje i kontakty z opiekunem

O zachowaniu i postępach dzieci mogą Państwo porozmawiać z opiekunami w czasie wyznaczonych konsultacji.

Zgłaszanie problemów rodzinnych, zdrowotnych, itp. – pomaga w zrozumieniu zachowania dziecka i ułatwia pracę z dzieckiem.

Problemy „dnia codziennego” prosimy zgłaszać na bieżąco – kontaktując się z opiekunami przy przyprowadzaniu lub odbiorze dziecka.

Odbiór dzieci

Rodzic za pomocą wideodomofonu informuje opiekuna, że przyszedł odebrać dziecko. Opiekunka przyprowadza dziecko z sali i przekazuje je rodzicowi. Opiekun informuje o ewentualnych problemach.

Dziecko ze żłobka powinni odbierać rodzice lub prawni opiekunowie. W innym przypadku konieczna jest pisemna zgoda  na odbiór dziecka, w której powinna być zawarta informacja o tym kto odbiera dziecko oraz nr dowodu osobistego osoby odbierającej.

Proszę o odbiór dzieci po godzinie 14.30 tj. po obiedzie.