Dokumenty

Wykaz dokumentów do pobrania przez rodziców, dotyczących rekrutacji do Żłobka:

KARTA ZGŁOSZENIA – WNIOSEK - o przyjęcie dziecka do żłobka 2024-2025

STATUT ŻŁOBKA GMINNEGO Tęczowa Kraina w Legnickim Polu - t.j. na dzień 02.04.2021 r.